TENK SIKKERHET:
Dersom det er svært dårlige forhold vær‐ eller føremessig, skal man ikke bevege seg ut på pirene!
Bruk flytevest når forholdene tilsier dette!