Alle båter skal være ansvarsforsikret. Dersom uhell eller skade skjer i båthavna, kan konsekvensene bli store og kostbare.

Båten skal også være registrert i småbåtregisteret eller lignende.